SEVEn

Zprávy ze SEVEn (podzim 2008)

Energeticky úsporné osvětlování – význam a možnosti; Politika  energetické účinnosti v Nizozemsku; Cílené měření spotřeby – jedna z  cest snižování spotřeby energie; Pražákovi šetří s PRE a SEVEn; Do  programu „Hledáme dopravní společnost třídy A“ přihlášeno prvních deset  společností; Evropská komise připravuje návrh na omezení spotřeby set  top boxů; Členské státy schválily návrh Komise na snížení spotřeby v  režimu standby; Podpora úsporám energie a obnovitelným zdrojům energie v  rámci programu OPPI; Rekonstrukce osvětlení ZŠ Byšice – první cena  projektu; Nízkoenergetické budovy – nejen pro bydlení.

Publikováno:    18.10.2008