SEVEn

Zprávy ze SEVEn (podzim 2009)

Nové energetické štítky pro světelné zdroje; průkazy energetické  náročnosti budov - hlavní změny; energetická efektivnost v Aktualizaci  Státní energetické koncepce České republiky; datová centra ve veřejných  zakázkách; budovy s téměř nulovou energetickou náročností; kontroly  klimatizačních systémů; energetické štítkování transformátorů; metoda  EPC; energetické štítky v obchodech; elektrické motory a jejich  účinnost; veřejné nakupování LED v Evropské unii; studijní cesta  ukrajinských expertů v energetice.

Publikováno:    18.11.2009