SEVEn

Zprávy ze SEVEn (podzim 2011)

Podpora využití biomasy a bioplynu - teplo nebo elektřina; podpora úspor energie a obnovitelných zdrojů energie v programu Eko-energie; úsporné osvětlování se netýká jen světelných zdrojů v domácnostech; Chalange Bibendum 2011 v Berlíně; pakt starostů a primátorů; Velká Británie pionýrem v oblasti provozní podpory výroby tepla z obnovitelných zdrojů; zelené nakupování může být i levnější; podpora EPC v České republice; - ocenění metody EPC; podpora implementace legislativy o energeticky efektivních budovách v Běloruské republice; návrh směrnice o energetické účinnosti; nová dotační podpora pro absorpční tepelná čerpadla; nové publikace v SEVEn v roce 2011 - výběr.

Publikováno:    22.10.2011