SEVEn

Ing. Natálie Anisimova, Ph.D.

Konzultantka

Natálie Anisimova ve společnosti SEVEn pracuje od září 2015 a zabývá se hlavně mezinárodními projekty, financovanými Evropskou Komisí a věnujících se tématice vyhodnocení a zvýšení energetické efektivnosti. Například se podílela na projektech ingREeS a Train-to-NZEB zaměřených na odborné vzdělávání v oblasti budov s téměř nulovou spotřebou energie (nZEB) a komplexní renovace budov (DER), spolupracovala na projektu vytvoření Evropské databáze fondu budov - Building Observatory, zabývala se studií pro výběr indikátorů pro měření energetické chudoby v EU. V současné době je vedoucí projektu Propojení evropských a národních opatření ochrany klimatu BEACON, hlavním cílem kterého je co nejvíce přispět ke stabilnímu klimatu a hospodaření s nízkými emisemi na úrovni jednotlivých měst a středních škol. V letech 2011 - 2015 spolupracovala jako stavební inženýr a specialista na výstavbových projektech ve společnosti generálního dodavatele staveb. Zároveň působila jako výzkumný pracovník na katedře ekonomiky a řízení ve stavebnictví ČVUT. V roce 2009 ukončila roční stáž v německé spol., která je výrobcem energeticky účinných dřevostaveb. Vystudovala obor Architektura na Jihouralské státní univerzitě v Rusku. Poté ukončila studium v doktorském programu v oboru Stavební inženýrství na ČVUT v Praze se specializací na ekonomii a management ve stavebnictví.