SEVEn

Ing. Ladislav Kaločai

Konzultant

Ladislav Kaločai ve společnosti SEVEn pracuje od března 2016. Již při studiu v roce 2015 se společností SEVEn spolupracoval jako odborný asistent a podílel se na několika projektech. V rámci SEVEn se podílí na projektech v České republice i na mezinárodních projektech zaměřených zejména na legislativu a odborné vzdělávání v oblasti budov s téměř nulovou spotřebou energie a komplexních renovací budov. Podílel se na projektech CraftEdu, Fit-to-NZEB a ingREeS, které jsou součástí evropského výzkumného a inovačního programu Horizon 2020. V rámci České republiky se podílí na projektech EFEKT, na projektech EPC a na tvorbě energetických koncepcí krajů (Jihočeský kraj). Mimo jiné se také zabývá návrhy opatření na úsporu energie a používání obnovitelných zdrojů energie, zejména se zaměřením na zdravotnictví, školství, průmysl a soustavy zásobování teplem. Dále spolupracuje na vytváření energetických auditů a průkazů energetické náročnosti budov, v návaznosti na praxi v této sféře v současné době žádá o autorizaci energetického specialisty. Do společnosti nastoupil ihned po ukončení studia na ČVUT, kde absolvoval na stavební fakultě obor Stavební management.