SEVEn

Ing. Jiří Karásek, Ph.D.

Senior konzultant

Jiří Karásek působí v SEVEn na pozici senior konzultanta. Ve společnosti SEVEn pracuje od roku 2012. Od roku 2018 je koordinátorem projektu H2020 CraftEdu a partnerem řady mezinárodních projektů, věnujících se tématice energetické účinnosti, vzdělávání a ekonomiky energetiky budov. Jeho hlavní specializací je oblast stavebnictví a nZEB budov z pohledu dotačních a podpůrných programů a emisí skleníkových plynů. Je členem Výboru pro udržitelnou energetiku, Rady vlády pro udržitelný rozvoj. Je autorem řady odborných a vědeckých článků a studií a přednáší v řadě zemí na téma implementace evropských směrnic v oblasti energetické účinnosti. Pracoval dva a půl roku na Státním fondu životního prostředí v Oddělení strategie programů odboru Green Investment Scheme jako specialista OZE a energetických úspor. V roce 2005 absolvoval Fakultu stavební na ČVUT v Praze, na Fakultě stavební pokračoval v doktorském studiu, kde v roce 2012 úspěšně obhájil disertační práci na téma Modelování energetické účinnosti během životního cyklu staveb. Absolvoval jednoroční stáž na Fachhochschule Oldenburg ve Spolkové republice Německo.