SEVEn

Ing. Gustav Kodl

Senior konzultant

Gustav Kodl ve společnosti SEVEn pracuje od 2000. Zabývá se návrhy opatření na úsporu energie a používání obnovitelných zdrojů energie, zejména se zaměřením na zdravotnictví, školství, průmysl a soustavy zásobování teplem. V rámci SEVEn se podílel na řadě projektů zejména v České republice, pro soukromé i institucionální klienty. Od roku 2007 je energetickým specialistou s oprávněním pro energetické audity a průkazy energetické náročnosti budov, od roku 2016 je vedoucím regionální pobočky v Českých Budějovicích. V roce 1999 pracoval v Jihočeské plynárenské a.s. České Budějovice jako samostatný technik regulačních stanic plynu. V roce 1998 nastoupil do firmy EGÚ (Energetický ústav) České Budějovice, kde se podílel na projektování, vývoji a realizaci automatiky laděných zhášecích tlumivek v rozvodných sítích a dalších součástech distribučních sítí. V letech 1994 - 1997 pracoval v Rakouské společnosti Ökoplan s.r.o. České Budějovice, kde se začal zabývat vypracováváním územních energetických koncepcí a energetických auditů. Je absolventem ZČU Plzeň (1993), fakulty elektrotechnické, obor stavba strojů a přístrojů.