SEVEn

Ing. Jaroslav Maroušek, CSc.

Předseda správní rady

Jaroslav Maroušek vystudoval obor ekonomika a řízení energetiky na  Českém vysokém učení technickém. Po krátké praxi v podniku Škoda DIZ,  kde pracoval na kompletaci elektráren, přešel do výzkumu. Navrhoval  energeticky úsporná opatření v průmyslových odvětvích a později vytvářel  matematické modely pro prognózy potřeby energie. Od roku 1985 vedl  výzkumný tým řešící otázky účinného užití energie. Ve své dizertační  práci předložil Input/Output analýzu energetické náročnosti  československé ekonomiky a v roce 1992 ji obhájil a získal titul  kandidáta věd v oboru odvětvové a průřezové ekonomiky. Po roce 1989  působil jako vedoucí odboru energetické politiky ve Výzkumném ústavu  palivoenergetického komplexu (VUPEK) v Praze, jednoho z předních  výzkumných center v České republice. V prosinci 1990 se stal jedním ze  zakladatelů společnosti SEVEn, o.p.s. a do srpna 2008 působil jako její  ředitel. Od září 2008 je předsedou správní rady SEVEn, o.p.s. a pracuje  jako ředitel v partnerské společnosti SEVEn Energy s.r.o. Je členem  správních rad organizací zaměřených na hospodaření s energií v Polsku  (FEWE), v Bulharsku (EnEffect) a na Ukrajině (ARENA ECO). Působí jako  konzultant pro hodnocení projektů Světové banky a jako konzultant UNDP.  Pracoval jako expert v mnoha odborných komisích jako např. v Expertním  týmu pro nezávislé posouzení dostavby Jaderné elektrárny Temelín  ustaveném vládou ČR, nebo v Meziresortní komisi k problematice změny  klimatu. Jako reprezentant České republiky byl zvolen členem byra ad hoc  otevřené mezivládní skupiny expertů pro energii a udržitelný rozvoj  ustavené Komisí pro udržitelný rozvoj v OSN. Jaroslav Maroušek je rovněž  autorem mnoha článků a studií, přednáší o energetice v České republice i  v zahraničí.