SEVEn

Ing. Milan Rezek

Konzultant

Absolventem ČVUT v Praze, fakulty strojní, obor technika prostředí. Od  roku 2012 vykonával pozici projektanta vzduchotechniky, vytápění a  chlazení pro administrativní objekty a výrobní haly. Následně se zabýval  energetickými simulacemi budov v rámci optimalizace TZB systémů a  certifikace budov LEED/BREEAM, technickými audity budov ve smyslu  optimalizace TZB a úspor energie. Do společnosti SEVEn nastoupil v roce  2017, kde se věnuje zpracovávání odborných energetických posudků,  energetických auditů občanských staveb, provádění technických a  ekonomických analýz, vyhodnocování úspor energie a projektům zaručených  úspor EPC.