SEVEn

Ing. Mgr. Václav Šebek

Konzultant

Václav Šebek ve společnosti SEVEn působí od roku 2018. Jeho hlavní náplní jsou mezinárodní projekty zaměřené na vzdělávání a osvětu v oblasti energetických úspor pro laickou i odbornou veřejnost. Mezi nimi například projekt BEACON, jenž pomáhá školám a městům uskutečňovat energeticky úsporná opatření a vzájemně lépe komunikovat, nebo projekt CraftEdu, jehož cílem je vytvořit a zavést vzdělávací programy o technologiích pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie (nZEB) pro stavební řemeslníky. Před nástupem do SEVEn působil ve výzkumu na Masarykově univerzitě v Brně. Na Úřadu vlády se podílel na vzniku ekonomických a energetických částí strategického rámce udržitelného rozvoje ČR 2030. Nedlouho působil jako analytik také v odboru energetických úspor na Ministerstvu průmyslu a obchodu. Vzděláním ekonom a politolog se odborně zaměřuje na ekonomické aspekty energetiky. Kromě dedikovaných projektů se podílí na podpůrných analytických pracích, projektech EPC a přípravě zakázek.