SEVEn

Ing. Petr Šrutka

Konzultant

Petr Šrutka  je absolventem Českého vysokého učení technického v Praze, magisterského  mezifakultního oboru Inteligentní budovy (FSv, FS, FEL). Po ukončení  studia pracoval ve společnosti Energy Benefit Centre, a.s., na pozici  konzultanta v oboru úspor energie a projektanta zdrojů tepla. Na dané  pozici byl odpovědný za projekci TZB, kde vytvářel projektovou  dokumentaci zdrojů tepla (TČ, biomasa, plynové a uhelné zdroje) a  tepelných soustav. Dále jako osoba samostatně výdělečně činná  spolupracoval na energetických optimalizačních studiích, vytvářel  dynamické simulace chování budov (Designbuilder, Energy+), zpracovával  energetické audity a studie proveditelnosti využití odpadního tepla z  bioplynových stanic v rámci mezinárodního projektu BiogasHeat. Jeho  hlavními aktivitami ve společnosti SEVEn Energy, s.r.o., jsou  zpracovávání odborných energetických posudků, energetických auditů  průmyslových podniků i občanských staveb, provádění technických a  ekonomických analýz a vyhodnocování úspor energie a dale se podílí na  projektech zaručených úspor EPC. Od roku 2016 je také certifikovaným  energetickým specialistou s oprávněním zpracovávat energetické audity,  posudky, průkazy energetické náročnosti budov a provádět kontroly koltů a  klimatizací.