SEVEn

Mgr. Ing. Michal Staša

Senior konzultant

Michal Staša ve společnosti SEVEn pracuje od března 2008 jako konzultant se zaměřením na energetické úspory v osvětlení (domácí, komerční i veřejné osvětlení). Jeho hlavní náplní je spolupráce na mezinárodních projektech zaměřených na úsporné osvětlení ve službách (projekt Premiumlight Pro), osvětlení v domácnostech (Premiumlight) a veřejné osvětlení (ESOLi). Mimo osvětlení se podílí na projektech zaměřených na úsporné spotřebiče v profesionální sféře (ProCold, HACKS) nebo domácnostech (Úsporné spotřebiče, YAECI, Efficiency 2.1). Mimo mezinárodní projekty se Michal Staša zaměřuje na popularizaci a zprostředkování odborných témat veřejnosti či pro energetické experty (publikace zaměřená na LED trubice, nástroj pro výpočet energetické náročnosti osvětlení v budovách, ekodesign světelných zdrojů apod.). Aktivně se také podílel na řadě studií zaměřených na veřejné osvětlení (studie zaměřená na absorpční kapacitu veřejného osvětlení jako dotačního titulu, energetické audity a posudky, výzkum stavu veřejného osvětlení). Vystudoval Fakultu elektrotechnickou ČVUT, obor elektroenergetika se zaměřením na světelnou techniku, a magisterský obor Studia občanské společnosti na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy.