SEVEn

Mgr. Jana Szomolányiová

Senior konzultantka

Jana Szomolányiová (1973) řídí a  podílí se na řešení mezinárodních projektů na podporu využití  potenciálu energetických úspor v České republice a dalších zemích  střední a východní Evropy (projekty ChangeBest, Combines, Re-Co,  Buysmart a další). Specializuje se na rozvoj trhu s energetickými  službami se zárukou (EPC), a to také ve spojení s jinými modely  financování. V minulosti řídila a podílela se na řešení řady projektů  zaměřených na transpozici legislativy Evropské Unie v oblasti snižování  emisí znečišťujících látek a skleníkových plynů. Tyto projekty často  zahrnovaly modelování vývoje národního hospodářství, spotřeby energie a  emisí znečišťujících látek. Participovala na přípravě návrhu podpory  výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů a formulaci znění vyhlášek  Energetického regulačního úřadu k Zákonu o podpoře využívání  obnovitelných zdrojů. Mimo SEVEn pracovala na několika strategických a  obchodních pozicích společnosti RWE v České republice i v Německu. Je  autorkou řady článků a studií v oblasti využití ekonomických nástrojů na  podporu realizace úspor energie a využití obnovitelných zdrojů. Dosud  čerpá z cenných zkušeností získaných na studijních a výzkumných pobytech  na University of Essex, Keele University a University of Aberystwyth ve  Velké Británii. Magisterský titul v oboru ekonomie získala na Fakultě  sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze.