SEVEn

Ing. Jan Veleba

Konzultant

Jan Veleba ve společnosti SEVEn pracuje od března 2016 jako konzultant energetických úspor. Na projektech v SEVEn se však začal podílet již při svém studiu jako odborný asistent od května 2015. Jeho hlavní náplní je spolupráce na mezinárodních projektech zaměřených na odborné vzdělávání v oblasti budov s téměř nulovou spotřebou energie (nZEB), komplexních renovací budov (DER) a obnovitelných zdrojů energie (OZE). V rámci mezinárodního projektu Train-to-NZEB například zajišťoval vybavení školicího centra, organizaci vzdělávacích kurzů a působil také jako školitel. Spolupracuje i na dalších zahraničních projektech (CraftEdu, Fit-to-NZEB a ingREeS), které jsou součástí evropského výzkumného a inovačního programu Horizon 2020. Mimo jiné se podílí na tvorbě energetických koncepcí krajů (Olomoucký, Jihomoravský, Kraj Vysočina a Jihočeský), občas přednáší a píše odborné články a studie. V letech 2014 - 2018 byl místopředsedou Komise pro územní rozvoj a životní prostředí MČ Praha 15. Vystudoval obory Architektura a stavitelství a Stavební management na stavební fakultě ČVUT v Praze.