SEVEn

Ing. Tomáš Voříšek

jednatel, technický ředitel

Profesně se Tomáš Voříšek (1977)  již od období studia - pětileté inženýrské studium oboru Ekonomika a  management na Jihočeské univerzitě - specializuje se především na  posuzování technicko-ekonomických podmínek a možností využívání  obnovitelných zdrojů energie, zejména biomasy a bioplynu. Po svém  příchodu do společnosti (2001) se jeho profesní zaměření postupně  rozšířilo i o druhotné zdroje, zejména odpady, a stává se v organizaci  hlavním specialistou pro celou oblast AZE (alternativních zdrojů  energie). V souladu s firemním zaměřením se AZE věnuje zejména z pohledu  hodnocení ekonomické potažmo energetické efektivnosti a  environmentálních přínosů s cílem setrvale hledat možnosti jejich  možného zlepšení. Od roku 2010 zastává ve společnosti pozici technického  ředitele a zodpovídá za odbornou kvalitu všech technicky orientovaných  firemních výstupů, zahrnujících i projekty zaměřené na úspory energie  (energ. audity, studie proveditelnosti, EPC). Obdobná témata se pak  dlouhodobě rovněž snaží prosazovat i v sektoru dopravy (tj. zavádění  šetrnějších pohonů a paliv atd.).