SEVEn

Vytváříme národní postupy pro řízení uhlíku a zvyšování energetické účinnosti ve stavební sektoru v ČR, abychom posílili hodnotový řetězec českého stavebnictví a pomohli ho připravit na přechod k nízkouhlíkovému hospodářství.

Vyplňte prosím náš vstupní dotazník (lze i na mobilu)

  • Působíte ve stavebnictví?
  • Chcete zvýšit svoji konkurenceschopnost?
  • Vztahuje se na Vás povinnost nefinančního výkaznictví?
  • Vnímáte rostoucí význam a ceny emisí?
  • Chcete integrovat dekarbonizaci a energetickou účinnost do svého obchodního modelu?

Zapojte se do našeho ojedinělého projektu zaměřeného na posílení konkurenceschopnosti a systémové výkonnosti českého stavebnictví v oblasti dekarbonizace a energetické účinnosti:

Příprava ČR na implementaci managementu emisí skleníkových plynů a zvyšování energetické účinnosti v kontextu pravidel ESG ve stavebnictví.

Partneři projektu:
Aplikační garant projektu
Projekt TK05010026 / Příprava ČR na implementaci managementu emisí skleníkových plynů a zvyšování energetické účinnosti v kontextu pravidel ESG ve stavebnictví je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Théta 5. Projekt trvá do konce roku 2025.