SEVEn

Energetické audity a posudky pro veřejné osvětlení

Společnost SEVEn má dlouholeté zkušenosti s přípravou energetických auditů a energetických posudků v oblasti veřejného osvětlení včetně posudků jako podkladů pro dotaci. Společnost SEVEn pracovala také na projektech EPC zahrnující veřejné osvětlení:

  • České Budějovice,
  • Moravská Třebová,
  • Kašperské Hory,
  • Praha,
  • Vlašim.

Energetické audity veřejného osvětlení (VO) zahrnují všechny náležitosti energetického auditu: pečlivé zhodnocení současného stavu, stanovení existující referenční spotřeby a cen energie a posouzení úsporných variant. Mezi obvyklá úsporná opatření patří: přesnější vypínání a zapínání soustavy VO, výměna svítidel, nalezení nadbytečných ztrát, celková rekonstrukce částí VO apod. Energetické posudky jsou zaměřené na posouzení úsporných opatření obvykle v rámci dotačních žádostí (např. program EFEKT či Národní plán obnovy). Projekty EPC jsou zaměřeny na úsporná opatření financována z dosažených úspor. V případě veřejného osvětlení se jedná obvykle o jedno z několika opatření ve větších celcích.

Rok realizace: 2020