SEVEn

EPC+

Projekt „Energy Performance Contracting Plus” (EPC+), financovaný evropským programem Horizon 2020, se zaměřil na snižování transakčních nákladů realizace energetických služeb s cílem podpořit jejich uplatnění malými a středními podniky (SME). Toho lze dosáhnout prostřednictvím standardizace technických řešení a smluvních záležitostí energetických služeb. Hlavním výstupem projektu EPC+ bylo vytvoření fungující strukturované spolupráce firem SME – tzv. uskupení (SPIN). Tato uskupení realizovala v České republice dva úspěšné pilotní projekty. Dále projekt poskytl účastníkům trhu vzdělávací semináře a materiály v technických, finančních a smluvních otázkách EPC.

Rok realizace: 2018