SEVEn

Fit-to-NZEB

Projekt Fit-to-NZEB začal 15. června 2017 a bude trvat dva roky. Projekt patří mezi projekty H2020 a zabývá se vysoce aktuálními tématy. Pokrývá celý systém vzdělávání: studentů na školách i vzdělávání dospělých (EQF úrovně 2–7). Zajištuje udržitelnost aktivit projektu Train-to-NZEB, resp. BUILD UP Skills, zvýšení počtu lektorů v oblasti komplexních renovací budov (DER) a rozšíření mezinárodní spolupráce. Projekt si klade za cíl sestavit seznam potřebných technologických znalostí a dovedností v souvislosti s komplexní renovací budov, vyvinout nové školicí programy, zlepšující navrhované potřebné znalosti a dovednosti, revidovat národní plány vzdělávání pro relevantní profese NSK (Národní soustava kvalifikací) a NSP (Národní soustava povolaní), vyškolit školitele a podporovat a monitorovat první školení v uvedené oblasti na všech úrovních EQF (Evropský rámec kvalifikací). Očekávané výsledky projektu zahrnují vytvoření unikátních studijních programů/kurzů na téma komplexních renovací budov, návrhy modelů konstrukcí vhodných pro renovace, školení školitelů k dosažení jejich uspokojivého počtu, monitoring a evaluaci pilotních kurzů a zvýšení povědomí o výhodách komplexních renovací budov.

Rok realizace: 2018