SEVEn

QualitEE

Projekt QualitEE, financovaný evropským programem Horizon 2020, je zaměřen na podporu investic do služeb zvyšujících energetickou efektivitu, a to zejména v budovách. Jeho cílem je také zvýšení důvěry v poskytovatele těchto služeb. Cílů projektu bude dosaženo vytvořením kritérií pro hodnocení kvality zmiňovaných služeb a zaváděním systémů zajištění kvality služeb na národní úrovni. Kritéria a postupy hodnocení projektů jsou diskutovány s účastníky na trhu v rámci organizovaných seminářů a budou také testována na pilotních projektech. Konsorcium projektu QualitEE se skládá z 12 partnerských organizací, které pokrývají 18 evropských zemí.

Rok realizace: 2018