SEVEn

Train-to-nZEB

Projektu Train-to-nZEB se účastní profesní a odborné organizace z Bulharska, Rumunska, České republiky, Turecka, Irska, Německa a Ukrajiny. Cílem je vytvořit funkční síť školících a konzultačních center, která by  poskytovala praktická školení a komplexní konzultační služby pro pracovníky ve stavebnictví a vysoce kvalifikované odborníky se zaměřením na realizaci projektů budov s téměř nulovou spotřebou energie. Rozvíjet by se měly také nové programy pro širší odbornou veřejnost ze stavebnictví, zejména pro úředníky, obchodní manažery, nevládní organizace, skupiny spotřebitelů, média apod. se zaměřením na zvyšování znalostí a poptávky po nZEB projektech. Školicí centra (Building Knowledge Hubs) budou kolem sebe vytvářet komunitu odborníků na realizaci kvalitních nZEB projektů.

Podle legislativy by od roku 2020 měly být všechny nově postavené budovy ve standardu s téměř nulovou spotřebou energie. Je tedy důležité vzdělávat, školit a zvyšovat odborné dovednosti pracovníků ve stavebnictví. Jen pro čtyři nová vzdělávací centra v Evropě se v různých školících kurzech odhadem počítá s celkem 3 690 nově proškolenými absolventy, kterým se zvýší odborná znalost a kvalifikace. I to bude příspěvek projektu k výstavbě budov se skutečně nízkou spotřebou energie.

Rok realizace: 2018