SEVEn

TrustEPCSouth

Projekt Trust EPC South, financovaný evropským programem Horizon 2020, se zaměřuje na zvýšení investic do energetické efektivnosti a udržitelných technologií v soukromém sektoru v regionu jižní Evropy, a to zejména realizací EPC projektů. Tohoto cíle je dosahováno vývojem investičního hodnocení na základě ověřeného realitního nástroje (Green Rating™) a specializovaným vzděláváním profesionálů v oblasti projektů EPC, tak aby bylo dostupnější financování třetí stranou. SEVEn podpořilo projekt účastí v Poradním výboru a poskytnutím specializovaných seminářů pro experty projektu TrustEPC South.

Rok realizace: 2018