SEVEn

Úspory energie v nemocnici Břeclav metodou EPC

Krajská nemocnice v Břeclavi se rozhodla rekonstruovat zastaralé energetické technologie metodou EPC. Jako facilitátora, tj. hlavního poradce a organizátora celého procesu, si nemocnice vybrala společnost SEVEn. Naším úkolem bylo provést základní analýzu stavu, připravit podrobnou zadávací dokumentaci, smlouvu EPC, zorganizovat výběrové řízení, v jeho průběhu poskytovat technické poradenství zadavateli a dozorovat skutečnou instalaci energeticky úsporných opatření. Smlouva na budoucího poskytovatele energetických služeb formou EPC byla připravena společností SEVEn na počátku projektu, byla projednána se zadavatelem a vložena do zadávací dokumentace. Soutěž byla vypsána formou jednacího řízení s uveřejněním. V posledním kole jednání byla ze čtyř účastníků vybrána vítězná společnost s návrhem nejlépe splňujícím požadavky zákazníka. Vybraný dodavatel projekt v rozsahu přes 50 mil. Kč během následujících 6 měsíců zainvestoval a zrealizoval. Společnost SEVEn působila v projektu nejen během celé přípravy a soutěže, až do podpisu smlouvy, ale dohlížela i na soulad realizace opatření s technickým řešením obsaženým ve smlouvě. Celý projekt bude splacen poskytovateli služeb během následujících 10 let, a to pouze z dosažených úspor nákladů na energii a vodu.

Rok realizace: 2018