• ikona
  image
  image

  Výroba a doprava energie

  Vytváříme koncepce pro obnovu a rozvoj výroby a dopravy energie. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické koncepce a studie proveditelnosti

  Zpracováváme energetické koncepce a studie proveditelnosti s maximálním ohledem na přínos zákazníka tak, aby výstupy byly technicky i ekonomicky realizovatelné. image

 • ikona
  image
  image

  Financování energeticky úsporných projektů

  Pomáháme zákazníkům s čerpáním ze strukturálních fondů, národních dotačních titulů či financováním z úspor projektů. image

 • ikona
  image
  image

  Obnovitelné zdroje energie

  Pomáháme realizovat projekty využívající alternativní zdroje energie - obnovitelné a druhotné zdroje energie. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické audity a kontroly

  Vytváříme energetické audity menších objektů i vyšších technologických celků a provádíme kontroly energetických systémů. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické služby a EPC

  Významnou oblastí, kterou se zabýváme, jsou energetické služby se zaručenou úsporou (EPC). image

 • ikona
  image
  image

  Energetické konzultační a informační středisko

  Jako energetické konzultační a informační středisko nabízíme zdarma konzultace pro jednotlivce i organizace. Více na www.svn.cz/ekis image

 • ikona
  image
  image

  Úspory energie a alternativní paliva v dopravě

  Jsme propagátorem úsporné jízdy, zabýváme se snižováním spotřeby a alternativními palivy v dopravě. image

 • ikona
  image
  image

  Informování a vzdělávání

  Vydáváme publikace pro veřejnost i odborníky, pořádáme semináře a konference a dalšími způsoby přispíváme ke zvýšení informovanosti o úsporách energie. image

 • ikona
  image
  image

  Snižování energetické náročnosti budov

  Dlouhodobě se zabýváme energetickou náročností budov a podílíme se na tvorbě nové legislativy. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické štítky a ekodesign

  Zabýváme se energetickou efektivností spotřebičů, informujeme o energetickcých štítcích, procesu ekodesignu a zeleném nakupování. image

 • ikona
  image
  image

  Osvětlení

  Hledáme úspory v osvětlení v domácnostech, komerčních prostorech i soustavách veřejného osvětlení. image

 • ikona
  image
  image

  Průkazy energetické náročnosti budov

  Vytváříme průkazy energetické náročnosti budov dle platné legislativy. image

 • ikona
  image
  image

  Zahraniční spolupráce

  Spolupracujeme na mezinárodních projektech, které se zabývají energetickými úsporami. Pracujeme v rámci EU i dalších zemích. image

Bude v ČR povinné zvyšování energetické účinnosti

TÉMA

Bude v ČR povinné zvyšování energetické účinnosti?

Přijetím směrnice o energetické účinnosti vyslala Evropská unie signál, že hodlá usilovat o dosažení cíle klimaticko-energetického balíčku v oblasti energetické efektivnosti, jímž je snížení primární spotřeby energie do roku 2020 v rámci EU o 20 % oproti referenčnímu scénáři vývoje. Vnitrostátní orientační cíl úspor v konečné spotřebě energie za Českou republiku byl podle článku 3 stanoven ve výši 47,84 PJ (13,29 TWh). Cílem textu je čtenáře seznámit s implementací jednotlivých schémat... celý příspěvek

Ekodesign směrových světelných zdrojů

TÉMA

Ekodesign směrových světelných zdrojů

Technologie světelných zdrojů prochází zásadním vývojem, který je reflektován i ve změnách legislativy určujících označování světelných zdrojů energetickým štítkem a o ekodesignu, který určuje nejnižší možné parametry výrobků uváděných na trh. V roce 2012 byla přijata proto legislativa představující nové energetické štítky pro světelné zdroje a pro svítidla a také bylo přijato nařízení Evropské komise č. 1194/2012, které přináší požadavky na ekodesign směrových světelných zdrojů, LED žárovek a příslušenství. celý příspěvek

Výsledky v programu Zelená úsporám za 2011

TÉMA

Výsledky v programu Zelená úsporám za 2011

Cílem programu Zelená úsporám, který je financován z příjmů ČR za tyto emisní přebytky, je podpořit zejména vybraná opatření ke zvýšení energetické efektivnosti, realizovaná v obytných budovách, která povedou jak k okamžitému snížení emisí CO2, tak k nastartování dlouhodobého trendu trvale udržitelného stavění. Administrací programu Zelená úsporám je pověřen Státní fond životního prostředí ČR. Článek přináší informace o výsledku verifikace snížení emisí CO2 pro Výroční zprávu Zelená úsporám za rok 2011. celý příspěvek

Počítá energetická koncepce ČR s úsporami

TÉMA

Počítá energetická koncepce ČR s úsporami?

V červenci 2012 představilo Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Aktulizaci Státní energetické koncepce (SEK) s výhledem do roku 2040. Jak je v tomto dokumentu zastopeno téma energetické efektivnosti a úspor energie? Zdá se, že poměrně hojně, ne však nad rámec daných stávající v brzké době připravovanou evropskou legislativou. celý příspěvek

Další témata:

Bude v ČR povinné zvyšování energetické účinnosti
Bude v ČR povinné zvyšování účinnosti?
Ekodesign směrových světelných zdrojů
Ekodesign směrových světelných zdrojů
Výsledky v programu Zelená úsporám za 2011
Výsledky v programu Zelená úsporám za 2011
Počítá energetická koncepce ČR s úsporami
Počítá energetická koncepce ČR s úsporami?

NOVINKY

PUBLIKACE

 ATLETE II: Ověřování spotřeby energie u automatických praček

ATLETE II: Ověřování spotřeby energie u automatických praček

21.08.2014

V rámci projektu ATLETE II bylo testováno 50 náhodně vybraných praček a ověřována shoda s požadavky a deklaracemi výrobců o spotřebě energie, vody a dalších provozních parametrech. Projektový materiál stručně představuje požadavky legislativy, výsledky testů projektu ATLETE II a informuje spotřebitele o možnostech snižování spotřeby energie u tohoto typu spotřebiče.

Publikace v rámci evropského projektu RE-CO

Publikace v rámci evropského projektu RE-CO

08.07.2014

Snižování nákladů na energie prostřednictvím optimalizace stávajících technologických systémů budov a uživatelského chování v existujících nebytových budovách, zejména ve zdravotnickém sektoru, na univerzitách a v kancelářských budovách.

NABÍDKA

Kontrola účinnosti užití energie dle energetického zákona

Od konce roku 2012 došlo k novelizaci několika zásadních zákonů a vyhlášek. Předně došlo k novelizaci zákona 406/2000 Sb. o hospodaření s energií a navazujících prováděcích vyhlášek. Aktuální znění zákona vyplývá z předpisu 318/2012 Sb. Dále došlo...

Energetické konzultační a informační středisko

Poskytujeme základní poradenství v oblasti efektivního využívání energie ZDARMA. Konzultace probíhají osobně v našem sídle nebo elektronicky.