• ikona
  image
  image

  Výroba a doprava energie

  Vytváříme koncepce pro obnovu a rozvoj výroby a dopravy energie. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické koncepce a studie proveditelnosti

  Zpracováváme energetické koncepce a studie proveditelnosti s maximálním ohledem na přínos zákazníka tak, aby výstupy byly technicky i ekonomicky realizovatelné. image

 • ikona
  image
  image

  Financování energeticky úsporných projektů

  Pomáháme zákazníkům s čerpáním ze strukturálních fondů, národních dotačních titulů či financováním z úspor projektů. image

 • ikona
  image
  image

  Obnovitelné zdroje energie

  Pomáháme realizovat projekty využívající alternativní zdroje energie - obnovitelné a druhotné zdroje energie. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické audity a kontroly

  Vytváříme energetické audity menších objektů i vyšších technologických celků a provádíme kontroly energetických systémů. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické služby a EPC

  Významnou oblastí, kterou se zabýváme, jsou energetické služby se zaručenou úsporou (EPC). image

 • ikona
  image
  image

  Energetické konzultační a informační středisko

  Jako energetické konzultační a informační středisko nabízíme zdarma konzultace pro jednotlivce i organizace. Více na www.svn.cz/ekis image

 • ikona
  image
  image

  Úspory energie a alternativní paliva v dopravě

  Jsme propagátorem úsporné jízdy, zabýváme se snižováním spotřeby a alternativními palivy v dopravě. image

 • ikona
  image
  image

  Informování a vzdělávání

  Vydáváme publikace pro veřejnost i odborníky, pořádáme semináře a konference a dalšími způsoby přispíváme ke zvýšení informovanosti o úsporách energie. image

 • ikona
  image
  image

  Snižování energetické náročnosti budov

  Dlouhodobě se zabýváme energetickou náročností budov a podílíme se na tvorbě nové legislativy. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické štítky a ekodesign

  Zabýváme se energetickou efektivností spotřebičů, informujeme o energetickcých štítcích, procesu ekodesignu a zeleném nakupování. image

 • ikona
  image
  image

  Osvětlení

  Hledáme úspory v osvětlení v domácnostech, komerčních prostorech i soustavách veřejného osvětlení. image

 • ikona
  image
  image

  Průkazy energetické náročnosti budov

  Vytváříme průkazy energetické náročnosti budov dle platné legislativy. image

 • ikona
  image
  image

  Zahraniční spolupráce

  Spolupracujeme na mezinárodních projektech, které se zabývají energetickými úsporami. Pracujeme v rámci EU i dalších zemích. image

Ekodesign směrových světelných zdrojů

TÉMA

Ekodesign směrových světelných zdrojů

Technologie světelných zdrojů prochází zásadním vývojem, který je reflektován i ve změnách legislativy určujících označování světelných zdrojů energetickým štítkem a o ekodesignu, který určuje nejnižší možné parametry výrobků uváděných na trh. V roce 2012 byla přijata proto legislativa představující nové energetické štítky pro světelné zdroje a pro svítidla a také bylo přijato nařízení Evropské komise č. 1194/2012, které přináší požadavky na ekodesign směrových světelných zdrojů, LED žárovek a příslušenství. celý příspěvek

Výsledky v programu Zelená úsporám za 2011

TÉMA

Výsledky v programu Zelená úsporám za 2011

Cílem programu Zelená úsporám, který je financován z příjmů ČR za tyto emisní přebytky, je podpořit zejména vybraná opatření ke zvýšení energetické efektivnosti, realizovaná v obytných budovách, která povedou jak k okamžitému snížení emisí CO2, tak k nastartování dlouhodobého trendu trvale udržitelného stavění. Administrací programu Zelená úsporám je pověřen Státní fond životního prostředí ČR. Článek přináší informace o výsledku verifikace snížení emisí CO2 pro Výroční zprávu Zelená úsporám za rok 2011. celý příspěvek

Nové Průkazy energetické náročnosti budov

TÉMA

Nové Průkazy energetické náročnosti budov

Od 1.1.2013 se podle nového zákona č. 318/2012 Sb., kterým se mění zákon 406/2000 Sb., o hospodaření energií, rozšiřuje povinnost zpracovávat Průkaz energetické náročnosti budov (dále „průkaz“) na některé další situace a budovy. Zároveň se od 1.4.2013, díky nové vyhlášce 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov, zpracovávají průkazy podle nové upravené metodiky, která má mimo jiné za cíl poskytnout uživatelům a vlastníkům budov více informací a to uživatelsky přístupnou formou. celý příspěvek

Počítá energetická koncepce ČR s úsporami

TÉMA

Počítá energetická koncepce ČR s úsporami?

V červenci 2012 představilo Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Aktulizaci Státní energetické koncepce (SEK) s výhledem do roku 2040. Jak je v tomto dokumentu zastopeno téma energetické efektivnosti a úspor energie? Zdá se, že poměrně hojně, ne však nad rámec daných stávající v brzké době připravovanou evropskou legislativou. celý příspěvek

Další témata:

Ekodesign směrových světelných zdrojů
Ekodesign směrových světelných zdrojů
Výsledky v programu Zelená úsporám za 2011
Výsledky v programu Zelená úsporám za 2011
Nové Průkazy energetické náročnosti budov
Nové Průkazy energetické náročnosti budov
Počítá energetická koncepce ČR s úsporami
Počítá energetická koncepce ČR s úsporami?

NOVINKY

Přehled trhů s EPC v zemích EU

19.08.2014

Zajímavé výsledky průzkumu evropských trhů s energetickými službami formou EPC lze najít v databázi projektu Transparense.

PUBLIKACE

 ATLETE II: Ověřování spotřeby energie u automatických praček

ATLETE II: Ověřování spotřeby energie u automatických praček

21.08.2014

V rámci projektu ATLETE II bylo testováno 50 náhodně vybraných praček a ověřována shoda s požadavky a deklaracemi výrobců o spotřebě energie, vody a dalších provozních parametrech. Projektový materiál stručně představuje požadavky legislativy, výsledky testů projektu ATLETE II a informuje spotřebitele o možnostech snižování spotřeby energie u tohoto typu spotřebiče.

Publikace v rámci evropského projektu RE-CO

Publikace v rámci evropského projektu RE-CO

08.07.2014

Snižování nákladů na energie prostřednictvím optimalizace stávajících technologických systémů budov a uživatelského chování v existujících nebytových budovách, zejména ve zdravotnickém sektoru, na univerzitách a v kancelářských budovách.

NABÍDKA

Kontrola účinnosti užití energie dle energetického zákona

Od konce roku 2012 došlo k novelizaci několika zásadních zákonů a vyhlášek. Předně došlo k novelizaci zákona 406/2000 Sb. o hospodaření s energií a navazujících prováděcích vyhlášek. Aktuální znění zákona vyplývá z předpisu 318/2012 Sb. Dále došlo...

Energetické konzultační a informační středisko

Poskytujeme základní poradenství v oblasti efektivního využívání energie ZDARMA. Konzultace probíhají osobně v našem sídle nebo elektronicky.