• ikona
  image
  image

  Výroba a doprava energie

  Vytváříme koncepce pro obnovu a rozvoj výroby a dopravy energie. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické koncepce a studie proveditelnosti

  Zpracováváme energetické koncepce a studie proveditelnosti s maximálním ohledem na přínos zákazníka tak, aby výstupy byly technicky i ekonomicky realizovatelné. image

 • ikona
  image
  image

  Financování energeticky úsporných projektů

  Pomáháme zákazníkům s čerpáním ze strukturálních fondů, národních dotačních titulů či financováním z úspor projektů. image

 • ikona
  image
  image

  Obnovitelné zdroje energie

  Pomáháme realizovat projekty využívající alternativní zdroje energie - obnovitelné a druhotné zdroje energie. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické audity a kontroly

  Vytváříme energetické audity menších objektů i vyšších technologických celků a provádíme kontroly energetických systémů. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické služby a EPC

  Významnou oblastí, kterou se zabýváme, jsou energetické služby se zaručenou úsporou (EPC). image

 • ikona
  image
  image

  Energetické konzultační a informační středisko

  Jako energetické konzultační a informační středisko nabízíme zdarma konzultace pro jednotlivce i organizace. Více na www.svn.cz/ekis image

 • ikona
  image
  image

  Úspory energie a alternativní paliva v dopravě

  Jsme propagátorem úsporné jízdy, zabýváme se snižováním spotřeby a alternativními palivy v dopravě. image

 • ikona
  image
  image

  Informování a vzdělávání

  Vydáváme publikace pro veřejnost i odborníky, pořádáme semináře a konference a dalšími způsoby přispíváme ke zvýšení informovanosti o úsporách energie. image

 • ikona
  image
  image

  Snižování energetické náročnosti budov

  Dlouhodobě se zabýváme energetickou náročností budov a podílíme se na tvorbě nové legislativy. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické štítky a ekodesign

  Zabýváme se energetickou efektivností spotřebičů, informujeme o energetickcých štítcích, procesu ekodesignu a zeleném nakupování. image

 • ikona
  image
  image

  Osvětlení

  Hledáme úspory v osvětlení v domácnostech, komerčních prostorech i soustavách veřejného osvětlení. image

 • ikona
  image
  image

  Průkazy energetické náročnosti budov

  Vytváříme průkazy energetické náročnosti budov dle platné legislativy. image

 • ikona
  image
  image

  Zahraniční spolupráce

  Spolupracujeme na mezinárodních projektech, které se zabývají energetickými úsporami. Pracujeme v rámci EU i dalších zemích. image

kotroly kotlů kontroly klimatizací prukazy bydov posudky audity spotrebice osvetleni doprava alternativní zdroje uspory vytapeni koncepce financování epc dotace analýzy

Témata:

Evropský etický kodex pro EPC
spendlik
Evropský etický kodex pro EPC
Bude v ČR povinné zvyšování energetické účinnosti?
spendlik
Bude v ČR povinné zvyšování účinnosti?
Ekodesign směrových světelných zdrojů
spendlik
Ekodesign směrových světelných zdrojů
Výsledky v programu Zelená úsporám za 2011
spendlik
Výsledky v programu Zelená úsporám za 2011

NOVINKY

Co je Evropský týden udržitelného rozvoje?

18.05.2015

Na začátku června (30.5. - 5.6. 2015) se Česká republika prostřednictvím Rady vlády pro udržitelný rozvoj (RVUR) poprvé zapojí do Evropského týdne udržitelného rozvojeEvropský týden udržitelného rozvoje

PUBLIKACE

Příkladná role státu v oblasti nakupování vybraných výrobků

Příkladná role státu v oblasti nakupování vybraných výrobků

19.05.2015

Příkladná role státu v oblasti nakupování vybraných výrobků. V návaznosti na článek 6 Směrnice o energetické účinnosti

Nové technologie a aplikace tepelných čerpadiel

Nové technologie a aplikace tepelných čerpadiel

25.03.2015

Publikace přináší přehled o nejnovějších inovacích v oblasti technologie tepelných čerpadel a jejich nasazení v konkrétních aplikacích. Na přípravě publikace byla navázána spolupráce a Asociací pro využití tepelných čerpadel a její vydání bylo podpořeno programem EFEKT.

Semináře

Seminář OP PIK

10.06.2015

Informační seminář zaměřený na připravovaný Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK ▪ energetický audit ▪ zkušenosti ▪ příprava žádosti)