SEVEn

Zvyšování kvality lidských zdrojů a digitalizace se stávají prioritou českého stavebnictví

Digitalizace stavebního řízení v rámci nového Stavebního zákona je příležitostí pro urychlení transformace českého stavebnictví. Díky zahrnutí přípravy výrobků, využití digitalizace na staveništi i její aplikace ve fázi užívání budov bude možné převést do elektronické podoby také další fáze stavby.

Klíčovým prvkem již probíhající transformace stavebnictví je rozvoj digitálních kompetencí stavařů. Významným trendem je minimalizace lidských zdrojů při výrobě stavebních materiálů a výrobků. Mnoho výrob je již plně robotizovaných s minimálním počtem pracovníků. Jejich role je především v nastartování a udržování výroby v chodu. Druhým trendem je maximální možná prefabrikace a dovezení co největších hotových dílů na stavbu v podobě průmyslově připravených stěn, příček, stropů nebo bytových jader. To vše vede k násobně vyšší rychlosti a zvýšení kvality realizace stavby.

Největší bariérou transformace stavebnictví jsou procesy na staveništi. Velice často se staví podle málo detailní nebo chybné dokumentace za předpokladu vymýšlení řešení přímo na stavbě. Používají se pracné stavební postupy s využitím velkého počtu lidí. Uvedené bariéry lze odstranit maximální digitalizací procesů na místě, využitím robotizace, 3D tisku, rozšířené reality, 3D skenováním nebo využití umělé inteligence. Zatímco uvedené digitalizované technologie se vyvíjejí závratným tempem, podobně jako v dalších odvětvích, úzkým místem stavebnictví zůstává nízká schopnost tyto technologie zavádět v masovém měřítku mimo úzký okruh experimentálních projektů.

Uvedené metody a technologie předpokládají rozvoj lidských zdrojů a získávání nových znalostí, dovedností a kompetencí sloužících pro plně digitalizovanou stavbu. Nové kompetence bude nutno získávat prostřednictví celoživotního vzdělávání a vzdělávání na odborné škole nebo univerzitě se stane jeho základním kamenem.

Stavebnictví se dlouhodobě nedaří získávat nové pracovníky, a to nejvíce ty kvalifikované. Ze stávajících přibližně 400 tisíc lidí, kteří ve stavebnictví pracují, ubývá každoročně asi 10 tisíc. V provedeném průzkumu mezi stavebními podnikateli zmínily dvě třetiny dotazovaných nedostatek teoretických znalostí i praktických zkušeností nastupujících zaměstnanců. Nastartování digitalizace stavby má tomu zamezit.  Tvář digitalizovaného stavebnictví jej může významně zatraktivnit.

Takové jsou hlavní výstupy konference Transformace českého stavebnictví, která proběhla 11.3.2024 v Nadaci ABF za účasti 70 zástupců ministerstev, škol, asociací, výrobců materiálů a stavebních podniků.

Více ke Status Quo českého stavebnictví a Plánu rozvoje stavebnictví na: https://database.craftedu.eu/cs/vystupy

Jiří Karásek
Koordinátor projektu DoubleDecker
jiri.karasek@svn.cz

O projektu DoubleDecker:

Cílem projektu DoubleDecker je vytvořit strategický podklad transformace stavebnictví v České republice a na Slovensku. Projekt bude probíhat ve dvou základních fázích. Nejprve byla připravena takzvaná Status-quo analýza pod vedením Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství (ABF), na Slovensku pak pod vedením Slovenské inovační a energetické agentury (SIEA) a Ústavu vzdelávania a služieb (UVS). Ve druhé fázi vznikly Národní plány rozvoje (Roadmaps) pod vedením společností ViaEuropa Competence Centre a SEVEn, The Energy Efficiency Center. Příprava uvedených dokumentů probíhala intenzivně v posledních 18 měsících ve spolupráci s dalšími partnery projektu – ČKAIT, ČVUT, CZGBC a ZSPS. 

 Webové stránky projektu DoubleDecker: https://database.craftedu.eu/

Publikováno:    26.3.2024