SEVEn

Konference: Připravenost stavebnictví na nZEB

Termín semináře / konference:    24.1.2018 15:42

Místo konání: Nadace ABF Václavské náměstí 833/31 (v průchodu), Praha 1

Termín konání: 24. ledna 2018 od 9:30 do 17:30 hod.

Program v češtině, Agenda in English

Srdečně Vás zveme na mezinárodní konferenci o budovách s téměř nulovou spotřebou energie (nearly Zero Energy Building, nZEB) s názvem Připravenost stavebnictví na nZEB, která se uskuteční ve středu 24. ledna 2018 od 9:30 do 17:30 v prostorách Nadace ABF Václavské náměstí 833/31 (v průchodu), Praha 1.

Nově postavené veřejné budovy musí od 1. ledna 2018 splňovat standard budov s téměř nulovou spotřebou energie. Stejnou podmínku musí od začátku ledna splňovat také všechny ostatní nově postavené budovy s energeticky vztažnou plochou nad 1500 m2. Začátkem roku 2021 bude ve všech členských státech EU platit povinnost stavět pouze budovy s téměř nulovou spotřebou energie (nZEB).

Jedná se o závěrečnou mezinárodní konferenci shrnující projekt H2020 ingREeS. Projekt svým zaměřením, prioritami a aktivitami navazuje na evropskou iniciativu Build Up Skills (BUS) a na působnost cestovní mapy (Roadmap) vyvinutou v roce 2013 v rámci prvního pilíře projektů BUS Czech Republic a BUS Slovakia. Iniciativa BUS stanovila klíčová opatření pro vytvoření národního kvalifikačního rámce a vzdělávacího a školícího systému, stejně jako další opatření k zajištění rozvoje dovedností, potřebných v oblasti energetické efektivnosti ve stavebnictví za účelem naplnění energetických cílů EU do roku 2020. Projekt ingREeS cíle EU naplňuje zejména kurzy pořádanými v České i Slovenské republice, jejichž náplní je pět vzdělávacích a školicích programů pro střední a vyšší úroveň stavebních odborníků v oblasti energetické účinnosti a využívání obnovitelných zdrojů energie v budovách.

01 - Podpora energetické účinnosti - Petr Vozka.pdf

02 - ingREeS presentation - František Doktor.pdf

03 - Hight Performance Refurbishment - Doris Oesterreicher.pdf

04 - Green Construction Products - prof. Peter Maydl.pdf

05 - BIM - Tomas Funtik.pdf

07 - Database and online testing - Jiří Karásek.pdf

08 - Nadace ABF - Jan Fibiger.pdf

09 - Train-to-NZEB - Dragomir Tzanev.pdf

10 - T2nZEB_BKH-RO - Narcisa Danila.pdf

11 - NETUBIEP_standard presentation EN.pdf

13 - Practical education - Train-to-NZEB - Jiří Karásek.pdf

14 - FIT2NZEB project presentation - Natálie Anisimova.pdf