SEVEn

Energeticky plusové čtvrti (PEDs)

Cílem projektu je urychlit transformaci energetického systému v Evropě na efektivnější a obnovitelný systém. Cíle jsou dosaženy důrazem na vyšší implementaci energeticky plusových čtvrtí (PEDů).

Pro úspěšnou implementaci PEDů je zdaleka nejdůležitějším prvkem zapojení všech zúčastněných stran. V rané fázi vývoje PEDů bylo zásadní oslovit nejen zástupce měst a obcí, ale také ostatní důležité strany, jako jsou investoři, developeři, energetické společnosti ale i samotní občané.

Nicméně těmto subjektům často chybí podrobné informace, zejména o dlouhodobých dopadech. Projekt se proto zaměřil na vytvoření základního informačního a rozhodovacího rámce o možnostech a dopadech PEDů.

V rámci projektu byla vyvinuta inovativní metodika hodnocení PEDů pro využití a implementaci jednotlivými zúčastněnými stranami tak, aby tyto strany a rozhodovací orgány měly v rané fázi co nejlepší informace k tomu, jak dosáhnout vytvoření energeticky plusových čtvrtí. Metoda je přizpůsobena rozvojovým územním strategiím, koncepcím a procesům jednotlivých evropských zemí a zohlední zkušenosti a know-how z ostatních států.

Metoda je ověřována v reálných podmínkách pomocí tzv. Living labs (pilotní projekty, uživatelsky orientovaný přístup) na třech reálných projektech.

Cílem je zrychlení přechodu k efektivnímu městskému energetickému systému a dosažení 100 PED lokalit napříč Evropou do roku 2025.

Videa:

https://www.youtube.com/watch?v=Ev6zRctl4hY

https://www.youtube.com/watch?v=AeCb3VRbUvw


Základní informace o projektu

Akronym: PED-ID

Celé jméno: Holistické hodnocení a inovativní proces zapojení zúčastněných stran pro identifikaci pozitivně energetických čtvrtí (PED-ID)

Pilotní projekty:
Rakousko:                          Vídeň a město Wolkersdorf
Česká republika:               Rožnov pod Radhoštěm
Švédsko:                            Uppsala

Výstupy projektu ke stažení (v angličtině):

Process Map from Knowledge-based Approachor early PEDs
https://sustainableinnovation.se/app/uploads/2022/06/PED-ID_D2.1_Process-Map_v4_220415.pdf

Annex: Identifying the Potential Role of Digital Twins in Supporting PEDs Approachor early PEDs
https://sustainableinnovation.se/app/uploads/2022/06/PED-ID_D2.1_Annex_DigitalTwins_v2_220624.pdf

Holistic Stakeholder Model for early PEDs
https://sustainableinnovation.se/app/uploads/2022/05/PED-ID_D2.2_StakeholderEngagementProcess_v3_220415.pdf

Holistic assessment and innovative stakeholder involvement process for identification of Positive‐Energy‐Districts
https://sustainableinnovation.se/app/uploads/2022/05/PED-ID_D3.1_HolisticAssessmentMethodPED_V5_220415.pdf

Visual concept for presentation of results of PED assessment
https://sustainableinnovation.se/app/uploads/2022/05/PED-ID_D3.2-VisualConcepPEDAssessment_V5_220415.pdf

Visual concept for presentation of results of PED assessment, supporting presentation
https://sustainableinnovation.se/app/uploads/2022/05/PED-ID_D3.2-Visual-concept-for-presentation-of-results-of-PED-assessment_Annex-1_final.pdf

Criteria catalogue for Positive-Energy-Districts
https://sustainableinnovation.se/app/uploads/2022/05/PED-ID_D4.1_PEDcriteria_V5_220415.pdf

PED agreement model for cities and municipalities
https://sustainableinnovation.se/app/uploads/2022/05/PED-ID_D4.2_QualityAgreement_V4_220415.pdf

Living Labs: PED-ID experiences in Sweden, Austria & Czech Republic
https://sustainableinnovation.se/app/uploads/2022/05/PED-ID_D4.2_QualityAgreement_V4_220415.pdf

Guidelines for PED projects at early stages of development
https://sustainableinnovation.se/app/uploads/2022/06/PED-ID_D4.3_Guidelines_V2_220630.pdf


Partneři:                             

  • White Arkitekter AB
  • Sustainable Innovation AB
  • e7 Energy Markt Analyse GmbH
  • SEVEn, Energy Efficiency Center, z.ú.
  • Czech Technical University in Prague, Faculty of Civil Engineering
Publikováno:    30.6.2022