SEVEn

Energeticky plusové čtvrti (PEDs)

Cílem projektu je urychlit transformaci energetického systému v Evropě na efektivnější a obnovitelný systém. Cíle bude dosaženo důrazem na vyšší implementaci energeticky plusových čtvrtí (PEDů).

Pro úspěšnou implementaci PEDů je zdaleka nejdůležitějším prvkem zapojení všech zúčastněných stran. V rané fázi vývoje PEDů je zásadní oslovit nejen zástupce měst a obcí, ale také ostatní důležité strany, jako jsou investoři, developeři, energetické společnosti ale i samotní občané.

Nicméně těmto subjektům často chybí podrobné informace, zejména o dlouhodobých dopadech. Projekt se proto zaměří na vytvoření základního informačního a rozhodovacího rámce o možnostech a dopadech PEDů.

V rámci projektu bude vyvinuta inovativní metodika hodnocení PEDů pro využití a implementaci jednotlivými zúčastněnými stranami tak, aby tyto strany a rozhodovací orgány měly v rané fázi co nejlepší informace k tomu, jak dosáhnout vytvoření energeticky plusových čtvrtí. Metoda bude přizpůsobena rozvojovým územním strategiím, koncepcím a procesům jednotlivých evropských zemí a zohlední zkušenosti a know-how z ostatních států.

Metoda bude ověřována v reálných podmínkách pomocí tzv. Living labs (pilotní projekty, uživatelsky orientovaný přístup) na třech reálných projektech.

Cílem je zrychlení přechodu k efektivnímu městskému energetickému systému a dosažení 100 PED lokalit napříč Evropou do roku 2025.


Základní informace o projektu

Akronym: PED-ID

Celé jméno: Holistické hodnocení a inovativní proces zapojení zúčastněných stran pro identifikaci pozitivně energetických čtvrtí (PED-ID)

Pilotní projekty:
Rakousko:                          Vídeň a město Wolkersdorf
Česká republika:               Rožnov pod Radhoštěm
Švédsko:                            Uppsala

Partneři:                             

  • White Arkitekter AB
  • Sustainable Innovation AB
  • e7 Energy Markt Analyse GmbH
  • SEVEn, Energy Efficiency Center, z.ú.
  • Czech Technical University in Prague, Faculty of Civil Engineering
Publikováno:    12.7.2021