SEVEn

Kombinace EPC s dotacemi - brožura "Komplexní renovace budov"

Hlavním cílem brožury "Komplexní renovace budov - Kombinace dotací na zateplení s energetickými službami se zaručeným výsledkem (EPC)" je přinést řešení pro lepší a rozšířené využití kombinovaného financování úspor energie dotacemi a metodou EPC. Protože EPC je metoda obvykle vhodná pro financování energeticky úsporných opatření s krátkou a střední návratností, dodatečné financování z dotačních programů umožní také financovat opatření s delší návratností. To umožní podpořit významně vyšší množství projektů úspor energie z omezených veřejných zdrojů a to povede k úsporám energie, emisí skleníkových plynů a dalších znečišťujících látek, redukce tvorby odpadů a dalších rizik spojených s výrobou energie.

V brožure najdete praktický návod na realizaci projektů kombinujících dotovaná opatření ke zateplení obálky budovy s technologickými opatřeními realizovanými metodou EPC. Příklady úspěšných projektů realizovaných v České republice jsou důkazem, že tato kombinace má pro investory potenciál přinést jak značné úspory energie tak úspory nákladů.

Brožuru si můžete stáhnout zde.

 

 

Publikováno:    26.2.2015