SEVEn

Úsporné a kvalitní osvětlení

Termín semináře / konference:    19.4.2017 15:34

Program semináře je zaměřen na základy osvětlení, kritéria kvality a hygienické požadavky. Je určen především pro zástupce veřejného sektoru, služeb, odborné veřejnosti a vlastníky objektů bydlení, kteří jsou odpovědní za zajištění nákupu a rekonstrukce osvětlovacích soustav pro osvětlení interiérů budov i venkovních ploch, včetně veřejného osvětlení.

Termín: 19. dubna 2017
Místo: Olomouc, Krajský úřad Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, Kongresový sál
Pořadatel: Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor strategického rozvoje kraje ve spolu-práci se SEVEn, The Energy Efficiency Center, z.ú.

Program a pozvánka ke stažení (PDF)

Prezentace: