SEVEn

Stavebnictví čeká strukturální změna

Současný nedostatek výrobních kapacit, přerušení dodavatelských řetězců, cenová nedostupnost bydlení pro mladé a pomalá reakce na technologické a společenské změny jsou jen některé z trendů, které vytvářejí tlak na urychlenou transformaci stavebnictví. Odvětví stavebnictví, které v EU přímo zaměstnává více než 13 milionů pracujících, na ně musí reagovat.

Jednou z iniciativ, které se přihlásily k podpoře transformace ve stavebnictví, je Build-up-Skills (BUS). BUS je celoevropskou iniciativou, jejímž úkolem je podpořit realizaci takzvané renovační vlny (Renovation Wave) v členských zemích EU. Jejím cílem je zdvojnásobení tempa renovací budov v zemích EU.

Cílem projektu DoubleDecker je vytvořit strategický podklad transformace stavebnictví v České republice a na Slovensku. Projekt bude probíhat ve dvou základních fázích. Nejprve bude připravena takzvaná Status-quo analýza pod vedením Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství (ABF), na Slovensku pak pod vedením Slovenské inovační a energetické agentury (SIEA) a Ústavu vzdelávania a služieb (UVS). Ve druhé fázi vzniknou Národní plány rozvoje (Roadmaps) pod vedením společností ViaEuropa Competence Centre a SEVEn, The Energy Efficiency Center. Příprava uvedených strategických dokumentů bude probíhat intenzivně v následujících 18 měsících a dokončena bude v březnu roku 2024 ve spolupráci s dalšími partnery projektu: Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT), České vysoké učení technické (ČVUT), Česká rada pro šetrné budovy (CZGBC) a Zväz stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS).

12. a 13. října v Praze proběhl kick-off meeting projektu a zaměřil se na konkrétní kroky v příštích měsících s cílem přispět k vybudování kapacit pro realizaci požadavků na energetickou účinnost budov a naplnění evropských očekávání spojených s Renovation Wave.

Jiří Karásek
Koordinátor projektu DoubleDecker
jiri.karasek@svn.cz

Více informací:
Renovation Wave: https://energy.ec.europa.eu/topics/energy-efficiency/energy-efficient-buildings/renovation-wave_en
Build-up-Skills: https://www.buildup.eu/en

Publikováno:    24.10.2022