SEVEn

TZ: Nové školicí materiály pro řemeslníky jsou na světě!

Již od 1. ledna 2020 platí v České republice povinnost stavět pouze budovy s téměř nulovou spotřebou energie (nearly Zero Energy Buildings, nZEB). Přestože postupy a technologie k výstavbě nZEB existují, stavebnictví se stále potýká s nedostatkem kvalifikovaných řemeslníků. Na tuto situaci reaguje mezinárodní projekt CraftEdu, který nyní přichází s dokončenými školicími materiály z oblasti nZEB určenými právě pro řemeslníky a dělníky na stavbách.

Přestože poptávka po řemeslné práci roste, v České republice i okolních zemích ubývá řemeslníků. Mladí lidé již neprojevují takový zájem o fyzicky náročné odborné profese. Velký propad je vidět zejména ve stavebnictví, kde každoročně klesá počet absolventů ve většině profesí. Například počet vystudovaných zedníků v České republice klesl v roce 2018 na 253 absolventů, což je propad o skoro dvě třetiny oproti počtu 705 absolventů v roce 2005. Navíc ne všichni absolventi řemeslných oborů se touto prací živí i po vystudování. Zároveň díky politice Evropské unie v oblasti zvyšování energetické účinnosti vzrůstá tlak na zajištění dostatečné odbornosti řemeslníků v oblasti energeticky úsporné výstavby, která často nedosahuje patřičné kvality. Právě na tuto situaci reaguje projekt CraftEdu, jehož cílem je vytvoření vzdělávacích programů a školicích materiálů pro řemeslné profese v oblasti budov s téměř nulovou spotřebou energie (nZEB).

V rámci projektu CraftEdu proběhne ve čtvrtek 18. února 2021 online mezinárodní konference s titulem „Požadavky na stavební profese při realizaci strategie bezuhlíkové Evropy“, na které budou zmiňované školicí materiály a vzdělávací programy oficiálně představeny a spuštěny. Tyto materiály vznikaly řadu měsíců pod taktovkou odborníků i stavebních specialistů a přináší srozumitelnou a graficky přehlednou formou zpracovaná klíčová témata z oblasti nZEB, spolu s náhledem do principů tzv. Stavebnictví 4.0 a současného pokroku ve stavebnictví jako takovém. Všechny tyto materiály jsou připraveny v online podobě ve formě odborných studijních příruček, komentovaných videoprezentací, vč. ukázky tzv. „dobré praxe“, a e‑learningových kurzů. Vzdělávací materiály budou bezplatně přístupné pro všechny zájemce o zvýšení své kvalifikace v oblasti výstavby budov s téměř nulovou energií.

Více informací ke konferenci vč. registrace naleznete na: https://database.craftedu.eu/cs/course/7

Více informací ke vzdělávacím kurzům a materiálům na: https://database.craftedu.eu/cs/courses

Ing. Jakub Kvasnica, jakub.kvasnica@svn.cz

konzultant, SEVEn, The Energy Efficiency Center

Publikováno:    17.2.2021