SEVEn

TZ: Řemeslníků ubývá, požadavky na odbornost rostou

Od ledna 2020 začne v České republice platit povinnost stavět pouze budovy s téměř nulovou spotřebou energie (nearly Zero Energy Buildings, nZEB). Požadavek vznikl na základě směrnice Evropské unie z roku 2010, která má zajistit výstavbu a rozvoj nových energeticky efektivních budov. Technologie k výstavbě budov s téměř nulovou spotřebou energie již máme. Máme však i dostatek kvalifikovaných stavebních řemeslníků, kteří umí takové budovy stavět?

Počet odborníků vyučených stavebním řemeslům každoročně klesá a nově vyučení nestíhají nahrazovat zkušené řemeslníky odcházející do penze. Podle údajů Asociace malých a středních podniků, Národního ústavu pro vzdělávání a Českého statistického úřadu bylo v roce 2005 téměř 19,7 tisíc absolventů učňovských řemeslných oborů a v roce 2018 to bylo už jen necelých 11,4 tisíce. Mezi lety 2005 a 2018 ubylo 26 % tesařů, 19 % elektrikářů, ale naopak přibylo kominíků o 2 675 %, což je však způsobeno zavedením povinných kontrol komínů vládním nařízením v roce 2011 a následnou marketingovou kampaní upozorňující na nedostatek kominíků. Před stavebními řemeslníky navíc stojí nové výzvy v podobě nových sofistikovaných technologií výstavby a tomu odpovídající důraz na kvalitu provádění složitějších konstrukcí. U nových budov tedy velmi záleží nejen na jejich dobrém návrhu, ale také na kvalitě a správném postupu při realizaci. Neodborně odvedená práce řemeslníků může zcela znehodnotit záměr výstavby energeticky úsporného domu a celou stavbu dokonce prodražit. Stavebník by tak neměl hledět pouze na nejnižší nabídku stavebních prací, ale měl by také zohlednit reference a doporučení na vybraného zhotovitele. Pouze kvalifikovaní a řádně vyškolení stavební řemeslníci mohou zaručit, že budova bude po dokončení fungovat tak, jak byla navržena a přinese i zamýšlené úspory energie.

Celoživotní odborné vzdělávání v oblasti stavebních řemeslných profesí je velmi důležité a potřebné. Nutnost reagovat na nové trendy ve stavebnictví je všeobecně známá, a proto vznikají vzdělávací programy zaměřené na budovy s téměř nulovou spotřebou energie (nZEB). Dosud však neexistují ucelené programy určené stavebním řemeslným profesím. Právě za účelem zvýšit kvalitu prováděných prací na stavbách a zlepšit odborné znalosti a dovednosti stavebních řemeslníků vznikl projekt CraftEdu. Mezinárodní projekt se zaměřuje na nastavení národního kvalifikačního a školicího schématu pro stavební řemeslníky v České republice a rozvoj další nabídky školicích kurzů na Slovensku, v Rakousku a Bulharsku. Cílem projektu je zvýšení kvality provádění staveb, vývoj e-learningových programů a zejména pak tvorba sedmi nových školicích programů pro řemeslné profese. V rámci projektu byly stanoveny kvalifikační předpoklady a nyní se již připravují školicí programy pro montéry vzduchotechniky (vytápění, větrání a klimatizace, HVAC), tesaře, elektrikáře (silnoproud a slaboproud), montéry hydroizolací spodní stavby, kominíky zaměřených na montáž komínů a komínových vložek a kominíky jako revizní techniky spalinových cest. Na projektu spolupracují vzdělávací instituce, profesní asociace, neziskové organizace a konzultační společnosti. Za Českou republiku jsou to konkrétně České vysoké učení technické v Praze, Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR, Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství a projekt koordinuje SEVEn, The Energy Efficiency Center. Vzdělávací programy budou dokončeny na jaře roku 2020. Více informací o projektu naleznete na webových stránkách projektu www.craftedu.eu, kde v záložce team naleznete i českou sekci nebo na stránkách www.svn.cz.

Ing. Jan Veleba, jan.veleba@svn.cz
konzultant, SEVEn, The Energy Efficiency Center

Publikováno:    29.11.2019