SEVEn

Učebnice pro školy zdarma

Přinášíme žákům a učitelům z českých základních škol dvě oblíbené učebnice zdarma. Výukové materiály jsou nabité tématy energetických úspor a udržitelného rozvoje. Učebnice s touto tématikou jsou školami velmi žádané, protože podobných výukových materiálů je vysoký nedostatek. Obě publikace obsahují kromě učební látky především množství praktických cvičení a návrhy školních projektů. Učebnice byly v rámci mezinárodního projektu BEACON přeloženy z němčiny a upraveny pro české prostředí. Učebnice jsou dostupné níže zdarma ke stažení jako elektronické verze zejména pro učitele se snadno editovatelnými pracovní listy k jednotlivým cvičením. Po pilotní fázi na základních školách v Písku, Prachaticích, Milevsku, Přešticích, Kněžicích a Rožnově pod Radhoštěm, které byly v projektu zahrnuty, jsou nové učebnice nabídnuty i dalším školám mimo projekt BEACON. Učebnice si převzaly také základní školy v Brně - Novém Lískovci nebo ve Středisku ekologické výchovy SEVER.

První učebnicí je Příručka Energeticky úsporné projekty pro školy připravená původně pro sasko-anhaltskou agenturu ochrany přírody LENA. Seznamuje žáky se základními pojmy výroby a spotřeby energie, využití energie v běžném životě a environmentálními dopady spotřeby energie. Po nezbytném teoretickém základě následují praktické tipy, jak spotřebu energie měřit přímo ve škole nebo doma. Žáci tak dostávají návod, jak sledovat a zaznamenat energetickou náročnost běžné výuky ve škole nebo vlastní domácnosti. Odhalí tak například, jaké spotřebiče spotřebovávají nejvíc elektřiny, které třídy jsou přetopené a kde je naopak zima. Díky sledování úrovně koncentrace CO2 zjistí, kdy je třeba třídu vyvětrat. Naučí se, jak snižovat spotřebu energie a zároveň zlepšit vnitřní prostředí ve škole.

Druhá publikace je Příručka Environmentální profil města/obce - indikátory udržitelného rozvoje. Dává dětem návod, jak ve svém městě sledovat naplňování cílů udržitelného rozvoje. Cíle vytyčila v roce 2015 OSN a jejich dosažení vede ke zlepšení životních podmínek a udržitelnému způsobu života a ekonomiky. Jednotlivé kapitoly se zaměřují na konkrétní oblasti udržitelného rozvoje, které můžeme sledovat přímo ve svém okolí: Sociální prostředí, biodiverzita, kulturní a přírodní dědictví, kvalita ovzduší, nakládání s odpady, spotřeba energie a voda.

Mezinárodního projekt BEACON měl za cíl sdílet účinná opatření k omezení změny klimatu a snižování jejích dopadů na úrovni měst a podpořit tato témata ve školní výuce. Národním partnerem za Českou republiku je společnost SEVEn, která zajišťuje odbornou asistenci a organizační a komunikační servis pro zapojená města a školy. Projekt je financován v rámci Evropské klimatické iniciativy EUKI německého ministerstva životního prostředí.

Více informací u konzultantů společnosti SEVEn, The Energy Efficiency Center:
Václav Šebek, vaclav.sebek@svn.cz
Jan Veleba, jan.veleba@svn.cz

Odkaz na projekt BEACON: www.svn.cz/cs/BEACON

Publikováno:    9.5.2023