SEVEn

Výpočtový nástroj pro výpočet energetické náročnosti osvětlení dle ČSN EN 15193-1:2017

Energetické audity, energetické posudky a průkazy energetické  náročnosti budov (PENB) posuzují mimo jiné spotřebu jednotlivých  technologických systémů, jejich účinnost a stav. Mezi tyto popisované  systémy patří také soustavy umělého osvětlení.

Umělé osvětlení na  rozdíl od jiných technologických systémů nemívá svoje vlastní podružné  měření a výpočet spotřeby osvětlení je v praxi obvykle jediná možnost,  jak zhodnotit spotřebu a účinnost umělého osvětlení.

Výpočet  spotřeby udává norma ČSN EN 15193-1:2017 (Energetická náročnost budov –  Energetické požadavky na osvětlení – Část 1: Specifikace, modul M9).  Norma prošla aktualizací a od 1.10.2017 platí pouze verze normy z roku  2017 (první verze ČSN EN 15193:2008 je dnes již neplatná). Mezi hlavní  novinky v aktualizované normě je zrušení směrných hodnot spotřeby  (dřívější rychlá metoda) a nově je normu možné použít i pro rezidenční  budovy. Norma ČSN EN 15193-1:2017 také udává způsob výpočtu indikátoru  LENI (kWh/m2rok), pomocí kterého lze jednotlivé soustavy umělého osvětlení porovnávat mezi sebou.

Norma  je zezávazněna vyhláškou č. 78/2013 v rámci výpočtu průkazu energetické  náročnosti (PENB). Použití normy pro výpočet spotřeby umělého osvětlení  v energetických posudcích a auditech není závazné. Obvyklá implementace  normy je využití směrných hodnot z první verze normy.

Předkládaný  výpočtový nástroj pro MS Excel poskytuje pohodlnou, rychlou a  jednoduchou možnost výpočtu energetické spotřeby soustav umělého  osvětlení dle aktualizované normy ČSN EN 15193-1:2017. Výpočtový nástroj  implementuje podrobnou metodu a umožňuje pro až 50 zón objektu  vypočítat celkovou spotřebu a indikátor LENI. Výrazné zjednodušení  výpočtu spočívá v implementaci všech existujících možností zadání  z normy a zjednodušení výpočtu nejsložitějšího činitele závislosti na  denním světle FD, jehož určení dle normy je zdlouhavé. Toho  je docíleno implementací TNI 730327, která poskytuje návod pro určení  činitele přístupu denního světla FDS pro oblast České  republiky. Výsledný nástroj dovoluje relativně přesné zhodnocení  energetické náročnosti soustav umělého osvětlení v řádu několika minut.

Výpočtový nástroj nevyžaduje detailní znalost normy, nicméně je doporučené alespoň částečné seznámení s normou.

Publikováno:    29.1.2018