SEVEn

Vzdělávání směrem k budovám s téměř nulovou spotřebou energie (nZEB) + Project Steering Committee Meeting Prague 17/05/2016

Termín semináře / konference:    30.11.2022 13:53

Dne 17. května se v Praze uskutečnil již druhý společný workshop k mezinárodním projektům IngREeS a Train-to-NZEB. Akci opět hostila Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství (Nadace ABF). Tentokrát bylo součástí programu i dopolední neveřejné setkání řídícího výboru projektu IngREeS, na které přijeli kromě České republiky i partneři ze Slovenska a Rakouska. Na odpolední veřejnou část přijeli navíc i zástupci významných profesních organizací. Partnery projektů byla prezentována dosavadní práce na obou projektech. Zástupcem z ČKAIT byl představen PROF/TRAC, který se také zabývá problematikou vzdělávání v oblasti stavebnictví směrem k budovám s téměř nulovou spotřebou energie (nZEB).


Building up the training centre

2nd PSC Meeting and Workshop

Results of marketing survey