SEVEn

Zájem o energetické komunity roste

Zájem o energetické komunity roste a dokládá to účast 70 zástupců měst a obcí na webináři pořádaném společností SEVEn, The Energy Efficiency Center v rámci mezinárodního projektu BEACON.

Webinář přinesl jak aktuality z praxe zakládání energetických komunit v ČR, tak také nejnovější dění v oblasti přípravy příslušné legislativy. Své zkušenosti sdílel Martin Bursík z Komory OZE, který představil obecné principy fungování energetických komunit a mluvil o nově založeném energetickém společenství v Praze. Praktické zkušenosti z menších měst a obcí sdílel Jiří Krist z Místní akční skupiny Opavsko. Druhou část webináře s interaktivním dotazníkem vedla Michaela Valentová z Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze. Následovala panelová diskuse reagující na dotazy účastníků.

Webinář měl i mezinárodní přesah, protože byly prezentovány dosavadní výsledky ze dvou evropských projektů. Projekt CONGREGATE je zaměřený na sdílení mezinárodních zkušeností a přípravu pilotních projektů ve třech českých městech. Projekt PED-ID, který byl prezentován krátkým videem, je zaměřen na přípravu, rozvoj a realizaci energeticky plusových čtvrtí (Positive Energy Districts) ve vybraných městech.

Více informací o projektech naleznete na jejich stránkách:
BEACON: https://www.euki.de/en/euki-projects/bridging-european-and-local-climate-action-beacon/
CONGREGATE: https://www.euki.de/en/euki-projects/congregate/
PED-ID: https://www.svn.cz/cs/aktualita/energeticky-plusove-ctvrti-peds

Publikováno:    20.1.2022