SEVEn

Zprávy ze SEVEn (2001, č.2)

Výsledky Architektonické ideové anonymní soutěže „Nízkoenergetický nízkonákladový bytový dům v podmínkách České republiky“; Energetická politika a úspory energie ve městech a obcích; Nově budované objekty na Jižním Městě se napojují na mělnický napaječ; Úspory energie v USA – rekordní rozpočet i škrty; Nové technologie – mikroturbíny, palivové články; Tepelná čerpadla v Borové Ladě; Energetická koncepce pro Blanicko – otavský region; Úsporné osvětlení – kvalitní světlo za méně peněz; Mikroregion Venkov – Územní energetická koncepce; ELI pro Českou republiku v plném proudu; Kalendář akcí

Publikováno:    29.6.2001