SEVEn

Financování energeticky úsporných projektů

Představení nového programu podpory EPC projektů, snižování rizik při financování projektů a finanční nástroje a mechanismy, byla hlavní témata webináře, který se uskutečnil v rámci mezinárodního projektu Triple-A. Organizaci webináře a první část prezentací zajistil SEVEn.  Zástupce ČMZRB následně představil evropský program ELENA na usnadnění realizace energeticky úsporných opatření. Na závěr proběhla diskuse se všemi přítomnými odborníky.

Záznam webináře: www.youtube.com/SEVEn

Publikováno:    19.5.2021