SEVEn

Výstupy projektu EnEcon jako podklad pro koncepci bydlení

EnEcon neboli „Energetická náročnost budov a dostupnost bydlení s ohledem na ekonomické aspekty a zavádění nZEB“ je projekt financovaný Technologickou agenturou ČR. Výstupy projektu posloužily jako podklad pro analýzu dopadů realizace energeticky úsporných opatření na bydlení v ČR, pro přípravu strategií a koncepcí v oblasti politiky bydlení.

Cílem projektu bylo – vytvoření Mapy územních disparit, tvorba Podkladů pro koncepci bydlení se zaměřením na dopady zavádění energetického standardu nZEB u budov, vytvoření Metodiky výpočtu nákladů životního cyklu bytových domů a vypracování Katalogu kritérií pro PED v ČR.

V rámci projektu byl vytvořen a publikován Katalog kritérii pro PED (Energeticky plusové čtvrti) v ČR. Katalog bude dále využit v rozvoji konkrétních projektů PED v České republice a na Slovensku.

Výstupy projektu včetně interaktivních map: https://www.svn.cz/cs/tacrenecon

Certifikovaná Metodika výpočtu nákladů životního cyklu bytových domů je k dispozici ke stažení níže.

Publikováno:    1.8.2022