SEVEn

Projekt TA ČR EnEcon

EnEcon neboli „Energetická náročnost budov a dostupnost bydlení s ohledem na ekonomické aspekty a zavádění nZEB“ je projekt financovaný Technologickou agenturou ČR.

Cílem aktivit projektu je vyčíslit, jak zvyšovaní́ energetického standardu budov ovlivnı́ dostupnost bydlení s ohledem na vývoj jeho nákladů, a tyto náklady propojit s příjmy domácností. Projekt se zabývá třemi dílčími úkoly, které spočívají ve vytvoření:

  1. Interaktivní mapy územních disparit cen bydlení zohledňující možné investiční náklady na energeticky úsporná opatření a jejich vliv na příjmy a výdaje domácností z pohledu investičních a provozních výdajů
  2. Podkladů pro Ministerstvo pro místní rozvoj k využití při tvorbě nové koncepce bydlení
  3. Certifikované metodiky pro výpočet nákladů životního cyklu bytových domů

Výstupy si můžete stáhnout/prohlédnout níže:

Podklady pro koncepci bydlení:

Přípravná studie představuje rešerši dosud zpracované literatury, dostupných zdrojů a dat, které se týkají tematiky bydlení a jsou relevantní k řešenému úkolu.

stáhnout (PDF, 880 kB)

Souhrnná studie obsahuje zpracovaná a analyzovaná data a zaměřuje se na identifikaci a posouzení faktorů ovlivňujících bydlení, zejména s ohledem na energetickou náročnost bydlení, spotřebu energie a současné finanční možnosti domácností.

stáhnout (PDF, 3,3 MB)

Interaktivní mapy: