SEVEn

Projekt TA ČR EnEcon

EnEcon neboli „Energetická náročnost budov a dostupnost bydlení s ohledem na ekonomické aspekty a zavádění nZEB“ je projekt financovaný Technologickou agenturou ČR.

Cílem aktivit projektu je vyčíslit, jak zvyšovaní́ energetického standardu budov ovlivnı́ dostupnost bydlení s ohledem na vývoj jeho nákladů, a tyto náklady propojit s příjmy domácností. Projekt se zabývá třemi dílčími úkoly, které spočívají ve vytvoření:

  1. Interaktivní mapy územních disparit cen bydlení zohledňující možné investiční náklady na energeticky úsporná opatření a jejich vliv na příjmy a výdaje domácností z pohledu investičních a provozních výdajů
  2. Podkladů pro Ministerstvo pro místní rozvoj k využití při tvorbě nové koncepce bydlení
  3. Certifikované metodiky pro výpočet nákladů životního cyklu bytových domů

  4. Koncem roku 2020 byl projekt rozšířen o mezinárodní spolupráci v rámci mezinárodní výzvy s názvem Positive Energy District (PED) organizované iniciativou JPI Urban Europe. Mezi cíle projektu bylo zařazeno:

  5. Vypracování Katalogu kritérií pro PED v ČR. Náplní katalogu bude soupis kritérií, podmínek a specifik PED v ČR, které napomohou k rozšíření povědomí o problematice Pozitivně energetických čtvrtí a k zahájení a zvýšení míry jejich implementace.

    Detaily k části Energeticky plusových čtvrtí včetně výstupů ke stažení najdete zde: v ČJ a v AJ

Výstupy si můžete stáhnout/prohlédnout níže:

Podklady pro koncepci bydlení:

Přípravná studie představuje rešerši dosud zpracované literatury, dostupných zdrojů a dat, které se týkají tematiky bydlení a jsou relevantní k řešenému úkolu.

stáhnout (PDF, 880 kB)

Souhrnná studie obsahuje zpracovaná a analyzovaná data a zaměřuje se na identifikaci a posouzení faktorů ovlivňujících bydlení, zejména s ohledem na energetickou náročnost bydlení, spotřebu energie a současné finanční možnosti domácností.

stáhnout (PDF, 3,3 MB)

Metodika výpočtu nákladů životního cyklu bytových domů

Metodika výpočtu nákladů životního cyklu bytových domů představuje postupy pro hodnocení nákladové stránky variant novostaveb, modernizací a rekonstrukcí bytových domů s důrazem na energetickou náročnost v rámci celého životního cyklu stavby.

Interaktivní mapy: