SEVEn

Zaručené úspory energie při renovaci budov metodou EPC

Termín semináře / konference:    4.3.2024 5:43

Program:

  1. Úvodní slovo, Jaroslav Maroušek, SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.
  2. Možnosti podpory v oblasti úspor energie a dalších aktivit v rámci Olomouckého kraje, Roman Melo – Krajský úřad Olomouckého kraje 
  3. Současný stav v oblasti poskytování energetických služeb metodou EPC, Jaroslav Maroušek – SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.
  4. Podpora státu pro další rozvoj energetických služeb a vliv evropské legislativy, Vladimír Sochor – SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.
  5. Proces přípravy projektu a výběr poskytovatele energetických služeb formou jednacího řízení s uveřejněním, Vladimír Sochor – SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.
  6. Typy energeticky úsporných opatření a možnosti kombinace EPC s dotacemi z OPŽP, Vladimír Sochor – SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.
  7. Instalace energeticky úsporných opatření a vyhodnocování úspor energie, Jaroslav Maroušek – SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.
  8. Etický kodex podporující rozvoj energetických služeb metodou EPC a jeho přínosy, Vladimír Sochor – SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.
  9. Způsob využití etického kodexu pro EPC u konkrétních příkladů projektů, Vladimír Sochor – SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.
  10. Závěr workshopu – diskuze, Jaroslav Maroušek – SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.